176 Hospitals

1

Vasan Eye Care Hospital - Saltlake City - Kolkata

Kolkata, West Bengal

Phone

2

Vasan Eye Care Hospital - Sodephur - Kolkata

Kolkata, West Bengal

Phone

3

Charring Cross Nursing Home PVT LTD

Kolkata, West Bengal

Phone

4

Apollo Gleneagles Hospitals

Kolkata, West Bengal

Phone

5

Shradha Health Care Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

6

GD Hospital & Diabetes Institute

Kolkata, West Bengal

Phone

7

Nehru Memorial Techno Global Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

8

ILS Hospitals - Salt Lake

Kolkata, West Bengal

Phone

9

ILS Hospitals - Dumdum

Kolkata, West Bengal

Phone

10

Green View Clinic & Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

11

Disha Eye Hospitals Pvt Ltd (Unit Behala)

Kolkata, West Bengal

Phone

12

Disha Eye Hospitals Pvt Ltd (Unit VIP)

Kolkata, West Bengal

Phone

13

Disha Eye Hospitals Pvt Ltd (Unit Barakckpore)

Kolkata, West Bengal

Phone

14

Disha Eye Hospitals Pvt Ltd (Unit Sinthi)

Kolkata, West Bengal

Phone

15

Disha Eye Hospital Hooghly Pvt Ltd (Unit Gariahat)

Kolkata, West Bengal

Phone

16

Medica Super Speciality Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

17

Royd Nursing Home & Health Care Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

18

Woodlands Multispeciality Hospital Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

19

Zenith Super Speciality Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

20

Arogya Maternity & Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

21

All Asia Medical Institute - Aami ( A Unit Of Harsh Medical Centre Pvt Ltd)

Kolkata, West Bengal

Phone

22

Desun Hospital & Heart Institute

Kolkata, West Bengal

Phone

23

B.P. Poddar Hospital & Medical Research Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

24

Uma Medical Related Institute (p) Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

25

Currae Eye care hospital - Bose Road

Kolkata, West Bengal

Phone

26

Institute Of Neuroscience Kolkata

Kolkata, West Bengal

Phone

27

Dr Nihar Munsi Eye Foundation

Kolkata, West Bengal

Phone

28

Genesis Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

29

Mediview Nursing Home Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

30

Barrackpore City Hospital Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

31

New Panacea Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

32

Sarada Seva Sadan

Kolkata, West Bengal

Phone

33

Anandalok

Kolkata, West Bengal

Phone

34

Anandalok

Kolkata, West Bengal

Phone

35

Anandalok

Kolkata, West Bengal

Phone

36

BMRI Hospital Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

37

Peerless Hospitel Hospital & Research Center Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

38

Barrackpore Medicare & Recovery Centre Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

39

Health Care Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

40

Renaissance Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

41

Mohan Clinic

Kolkata, West Bengal

Phone

42

Health Cure Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

43

Shusrusha Nursing Home Pvt ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

44

Panacea Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

45

Susrut Eye Foundation & Research Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

46

Swasti Eye & Super Speciality Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

47

Amri Hospital - Salt Lake City

Kolkata, West Bengal

Phone

48

Amri Hospital - Mukundapur

Kolkata, West Bengal

Phone

49

Amri Hospital Limited - Gariaaat Road

Kolkata, West Bengal

Phone

50

Amri Medical Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

51

KD Cure S.C.Das Memorial Medical & Research Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

52

Ekbalpur Nursing Home Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

53

Life Line Diagnostic Centre Cum Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

54

R G Stone Urology & Laparoscopy Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

55

GHSPL Sambhay KNJ Health Care LLP - Nadia

Kolkata, West Bengal

Phone

56

Rameswara Nursing Home (P) Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

57

North City Hospital & Neuro Institute Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

58

Samaritan Clinic (P) Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

59

Drishti Eye Care Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

60

Five Point Micro Surgery Centre Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

61

Midland Nursing Home Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

62

Sterling Hospital ( A Unit Of Sanjeevani Clinic Pvt Ltd)

Kolkata, West Bengal

Phone

63

Naihati Municipal Speciality Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

64

Sushrut Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

65

Multi Care Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

66

Jaymala Memorial Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

67

Mediview Clinic & Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

68

Saltlake City Medical Centre (Unit Of JR & M Bank Pvt Ltd)

Kolkata, West Bengal

Phone

69

Dreamland Nursing Home ( Managed Asthvinayak Healthcare Limited)

Kolkata, West Bengal

Phone

70

Majumder Millnium Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

71

Labbaik Medical Centre Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

72

Neha Eye Centre Private Limited

Kolkata, West Bengal

Phone

73

Netraalok

Kolkata, West Bengal

Phone

74

Birati Nursing Home Pvt LTD

Kolkata, West Bengal

Phone

75

Amulya Jyoti Eye Foundation

Kolkata, West Bengal

Phone

76

Dum Dum Eye Microsurgery Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

77

Vivekanand Eye Care Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

78

M B Nursing Home Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

79

VIP Apex Medical Centre Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

80

Ohio Cardiology Associates Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

81

Bakshi Orthopeadics Trauma And Rehabilitation Centre Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

82

Srijoni Healing Home Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

83

Dr. S. S. Chatterjee Heart Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

84

Garifa Sanjeevni Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

85

Calcutta Lions Netra Niketan

Kolkata, West Bengal

Phone

86

Prova Eye Foundation

Kolkata, West Bengal

Phone

87

Naihati Health Care Institute

Kolkata, West Bengal

Phone

88

Kasturi Medical Centre Pvt. Ltd.

Kolkata, West Bengal

Phone

89

Capitol Nursing Home Pvt. Ltd.

Kolkata, West Bengal

Phone

90

Aurobindo Netralaya

Kolkata, West Bengal

Phone

91

Sunetra Family Eye Care Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

92

Kothari Medical Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

93

Green View Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

94

Bellona Nursing Home & Diagnostic Centre Pvt. Ltd.

Kolkata, West Bengal

Phone

95

Binayak Multispeciality Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

96

Shree Netra Eye Foundation

Kolkata, West Bengal

Phone

97

Phoenix Hospital & Diagnostic Centre Pvt. Ltd.

Kolkata, West Bengal

Phone

98

RSV Hospital Private Limited

Kolkata, West Bengal

Phone

99

James Long Clinic Pvt. Ltd.

Kolkata, West Bengal

Phone

100

Bindubasini Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

101

Swastik Seva Sadan

Kolkata, West Bengal

Phone

102

Dafodil Hospital Pvt. Ltd.

Kolkata, West Bengal

Phone

103

Lans Downe Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

104

Columbia Asia Saltlake (A Unit of Navketan Nursing Home pvt. Ltd.)

Kolkata, West Bengal

Phone

105

Microlap

Kolkata, West Bengal

Phone

106

Divine Nursing Home Pvt. Ltd.

Kolkata, West Bengal

Phone

107

Dilkusha Nursing Home Pvt. Ltd.

Kolkata, West Bengal

Phone

108

Park Medical Research & Welfare Society

Kolkata, West Bengal

Phone

109

K. P. C. Medical College & Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

110

The May Fair Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

111

Sana Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

112

Eye Care & Research Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

113

Eye Care Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

114

Priyamvada Birla Aravind Eye Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

115

Ranaghat Lions Eye Care Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

116

Tata Medical Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

117

Sri Aurobindo Seva Kendra

Kolkata, West Bengal

Phone

118

Calcutta Heart Clinic & Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

119

Mission Of Mercy Hospital & Research Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

120

Alo Eye Care

Kolkata, West Bengal

Phone

121

Belle Vue Clinic

Kolkata, West Bengal

Phone

122

Dr. Agarwal's Eye Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

123

Fortis Hospital & Kidney Institute

Kolkata, West Bengal

Phone

124

Spandan Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

125

Manorama Hospitex Pvt. Ltd.

Kolkata, West Bengal

Phone

126

ASG Hospital PVT. LTD.

Kolkata, West Bengal

Phone

127

Iris Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

128

Sankara Nethralaya

Kolkata, West Bengal

Phone

129

Sankara Nethralaya

Kolkata, West Bengal

Phone

130

Ruby General Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

131

Arti Nursing Home ( A unit of Arti Medical Research Foundation )

Kolkata, West Bengal

Phone

132

Jagannath Gupta Institute Of Medical Science And Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

133

Hindustan Health Point Private Ltd.

Kolkata, West Bengal

Phone

134

B M Birla Heart Research Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

135

Eskag Sanjeevani Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

136

N.G.Medicare & Calcutta Hope Infertility Clinic

Kolkata, West Bengal

Phone

137

Rabindranath Tagore International Inst. Of Cardiac Sciences

Kolkata, West Bengal

Phone

138

Swiss Park Nursing Home Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

139

The Calcutta Medical Research Institute

Kolkata, West Bengal

Phone

140

Tra General Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

141

Salt Lake Eye Foundation

Kolkata, West Bengal

Phone

142

Fortis Hospitals Limited

Kolkata, West Bengal

Phone

143

New Town Nursing Home And Diagnostic Co (P) Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

144

Fortis Medical Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

145

Charnock Hospitals Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

146

Second Sight Southend Eye Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

147

SNR Carnival Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

148

SNR Carnival Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

149

Octave Diagnostic & Eye Care Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

150

Vivekananda Mission Asram Netra Niramay Niketan

Kolkata, West Bengal

Phone

151

Angelmaternity Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

152

Debdoot Sevayan

Kolkata, West Bengal

Phone

153

Apollo Gleneagles Heart Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

154

Cure Centre N H

Kolkata, West Bengal

Phone

155

Dum Dum Municipal Specialised Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

156

Implants Better Sight Centre Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

157

Medline Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

158

Nabajiban Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

159

Narayana Hrudayalaya Eye Care

Kolkata, West Bengal

Phone

160

Netaji Subhash Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

161

New Life Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

162

New Saraju Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

163

Paramount Nursing Home Private Limited

Kolkata, West Bengal

Phone

164

Probal Eye Institute

Kolkata, West Bengal

Phone

165

Rabindranath Tagore Surgical Centre

Kolkata, West Bengal

Phone

166

Revival Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

167

Revive Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

168

Rotary Narayana Nethralaya

Kolkata, West Bengal

Phone

169

Sahid Khudiram Bose Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

170

South Suburban Clinic Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

171

Svs Marwari Hospital

Kolkata, West Bengal

Phone

172

The Sunflower Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

173

Tulip Nursing Home Pvt Ltd

Kolkata, West Bengal

Phone

174

Upkar Nursing Home

Kolkata, West Bengal

Phone

175

Bhagirathi Neotia Woman and Child Care Centre New Town ( A Unit of Park Hospital )

Kolkata, West Bengal

Phone

176

Khan Eye Care Pvt.Ltd.

Kolkata, West Bengal

Phone